Communiceren met de familie

De begeleiding van langdurig zieken en ouderen vraagt veel van de familie, van andere mantelzorgers en van professionele zorgverleners. Voor de cliënt is het essentieel dat de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners goed verloopt.

Samenwerking binnen de zorgdriehoek

Het is aan de zorgverlener om de regie te voeren over de samenwerking binnen de zorgdriehoek. Dat betekent: een gelijkwaardige relatie aangaan én helderheid scheppen over rollen en taken. Inzicht in de dynamiek van de driehoek, inlevingsvermogen en adequate gesprekstechnieken zijn hiervoor essentiële gereedschappen.

Voor cliënten, hun naasten, vrijwilligers, zorgverleners en managers bieden we workshops aan.
Voor professionals verzorgen we trainingen en casuïstiekbesprekingen.