Impact op onderwijs

Als mede-oprichter en directielid van Basisacademie B.V. geef ik leiding aan de ontwikkeling van innovatieve e-learning concepten die bijdragen aan een betere kwaliteit van gepersonaliseerd onderwijs aan jongeren. Dat doen wij bijvoorbeeld met SCORE: een online leeromgeving voor leerlingen, aangevuld met groepslessen en een monitor- en managementsysteem voor docenten.

SCORE

Met SCORE brengen leerlingen hun basisvaardigheden op het eindexamenniveau via een eigen adaptieve route, op hun eigen tempo en - waar nodig - op afstand. In onze leeromgeving zijn op alle niveaus (0F-4F) complete lesprogramma’s beschikbaar voor rekenen en Nederlands: met die vakken leggen leerlingen een stevige basis voor schoolse vaardigheden en voor hun privéleven.

Docenten hebben altijd inzage in de leerresultaten via SCORE Monitor. Daarnaast bieden we docenten via LessonUp twee leskanalen: SCORE Nederlands en SCORE Rekenen. Docenten vinden daar een bibiotheek aan interactieve ondersteunende lessen om direct op hun digibord te gebruiken. Deze lessen zijn ook naar wens aan te passen en te delen met collega's en leerlingen.

Bezoek de website van de Basisacademie